OPTIMA - Glocom.vn

OPTIMA - Glocom.vn

SẢN PHẨM

Với nỗ lực không ngừng nghỉ của BLĐ và đội ngũ nhân viên, GLOCOM không ngừng mở rộng mạng lưới sản phẩm trong những năm qua.

OPTIMA

OPTIMA BLUETOP® D31M

OPTIMA BLUETOP® D31M
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Làm bằng 99,99% chì nguyên chất
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần so với các loại ắc quy thường dùng trên biển
 • Khả năng chống rung gấp 15 lần
Đọc thêm

OPTIMA BLUETOP® D34M

OPTIMA BLUETOP® D34M
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Làm bằng 99,99% chì nguyên chất
 • Khả năng chống rung gấp 15 lần
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần so với các loại ắc quy thường dùng trên biển
Đọc thêm

OPTIMA BLUETOP® D27M

OPTIMA BLUETOP® D27M
 • Làm bằng 99,99% chì nguyên chất
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần so với các loại ắc quy thường dùng trên biển
 • Khả năng chống rung gấp 15 lần
Đọc thêm

OPTIMA BLUETOP® 34M

OPTIMA BLUETOP® 34M
 • Làm bằng 99,99% chì nguyên chất
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần so với các loại ắc quy thường dùng trên biển
 • Khả năng chống rung gấp 15 lần
Đọc thêm

OPTIMA YELLOWTOP® DS46B24R

OPTIMA YELLOWTOP® DS46B24R
 • Hơn 300 chu kỳ xả/sạc
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần
 • Chống tràn
Đọc thêm

OPTIMA YELLOWTOP® D31A

OPTIMA YELLOWTOP® D31A
 • Chống tràn
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần
 • Hơn 300 chu kỳ xả/sạc
Đọc thêm

OPTIMA YELLOWTOP® D75/25

OPTIMA YELLOWTOP® D75/25
 • Hơn 300 chu kỳ xả/sạc
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần
 • Chống rung gấp 15 lần
Đọc thêm

OPTIMA YELLOWTOP® D34

OPTIMA YELLOWTOP® D34
 • Chống tràn
 • Công suất khởi động tối ưu
 • Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần
 • Hơn 300 chu kỳ xả/sạc
Đọc thêm
COPYRIGHT © 2021 BY GLOCOM. ALL RIGHT RESERVED.